Campus Diagonal-Besòs

El Campus Diagonal-Besòs té 150.000 m2 de superfície potencial per edificar, dels quals actualment s’han construït 38.500 m2. Avui dia, el Campus consta de tres edificis dedicats a la docència i la recerca, amb una residència per a estudiants, investigadors i professors, inaugurada l’any 2019 i dos edificis en construcció.

L’Avinguda Diagonal uneix dos pols de coneixement de Barcelona, on la Universitat Politècnica de Catalunya té un paper clau. El Diagonal-Besòs, situat a l’àrea del Besòs,connecta amb les àrees de coneixement situades al Barcelonès Nord, un pol econòmic emergent.

La UPC és clau en aquest projecte gràcies a l’experiència dels seus grups científics i per l’alt valor que aporta en la creació d’aquest pol de coneixement que és el Campus Diagonal-Besòs, focalitzant les activitats que hi desenvolupa en la docència, la recerca, la innovació i la creació d’empreses precisament sobre l’energia.

Destinat principalment a la docència. Els 20.000 m2 de l’edifici de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), acullen, en les seves dotze plantes, instal·lacions per a la docència i per a diversos grups de recerca en diferents àmbits de l’enginyeria (biomèdica, electricitat, electrònica i automàtica industrial, energia, materials, mecànica i química).

Trobareu més informació clicant aquí.

De vuit plantes i amb 5.750 m2, acull diversos grups més de recerca en energia, materials i nanotecnologia, i una petita part del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona a la planta -1.

També amb vuit plantes i una superfície de 6.330 m2, hi estan instal·lats diversos grups de recerca, els quals treballen en l’àmbit de l’enginyeria de materials i en el d’enginyeria química. A més, a la planta -1 hi ha la major part del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona.

Els edificis C i I acullen en total 38 grups de recerca en diferents àmbits de l’enginyeria, energia, materials i nanotecnologia.

La residència Xior Student Housing Diagonal-Besòs, situada a la parcel·la H del Campus, dona servei a la comunitat universitària, allotjant estudiants, professors i investigadors.

L’edifici de la residència està concebut amb un gran pati interior que integra amplis
passadissos amb accés als serveis i a les habitacions. Les plantes 0 i -1 de l’edifici estan obertes a tota la comunitat del Campus. La planta -1 està destinada a diversos serveis (sales de reunions i de lleure, gimnàs, bugaderia…) i la planta 0, a la recepció i la cafeteria-restaurant, gestionada per la Fundació Formació i Treball, entitat dedicada a la inserció
laboral de persones amb risc d’exclusió social.

La residència ofereix uns preus especials per a la comunitat UPC i, a banda, atorga beques
per a estudiants del Campus en funció de la renda de les famílies: s’han atorgat més de
9 beques en el curs 2023-2024, quatre de les quals són específiques per a estudiants
residents que col·laboren en programes de voluntariat de l’entorn

Trobareu més informació clicant aquí.

El Parc és un gran espai verd de més de 20.000 m2 que uneix la Rambla de La Mina amb l’àmbit del Port Fòrum, i obre l’accés al mar tant a la comunitat universitària com també als veïns dels barris de l’entorn. Amb la urbanització d’aquesta àrea s’ha volgut ordenar els espais lliures que constitueixen el Parc del Campus i el seus àmbits de connexió externa. S’ha millorat el pas sota la Ronda Litoral cap als carrers de la Pau i l’avinguda de Francesc
Botey.


El projecte s’ha desenvolupat a la parcel·la P1 del Campus, amb l’objectiu de connectar els
barris del Besòs i el Maresme de Barcelona i de la Mina de Sant Adrià, el Port Fòrum i el
Campus, i és ja la seva principal zona verda i de lleure, que inclou un parc infantil per als més petits i una pista de futbol i bàsquet a la qual tant la comunitat del Campus com els
veïns del barri poden accedir per practicar esports de grup.

El nou edifici estarà situat entre la rambla Central del Campus i el carrer d’Eduard Maristany, tindrà una superfície total construïda de 10.670 m2 i està previst que les obres comencin al llarg del primer semestre de 2025.

L’edifici D és un projecte flexible, que acollirà centres de recerca i la UPC mateixa, completant així els àmbits actuals de les disciplines de la docència i la recerca que són, entre d’altres, l’energia verda i l’enginyeria biomèdica.

Aquesta és una parcel·la qualificada com a zona d’activitat econòmica i compta amb un sostre edificable de 7.235 m2.

A l’edifici E s’hi ubicaran pimes i startups sorgides dels grups existents o amb presència al Campus, o que, prioritàriament, treballin en les mateixes àrees de recerca. El projecte proposa un format de cotreball on es puguin instal·lar emprenedors i altres professionals i compartir els espais comuns per fomentar el treball multidisciplinari i la feina en xarxa.

La construcció, gestió i explotació d’aquest edifici pertany a la constructora catalana Triple Hèlix.

Pendent de desenvolupament.

Parcel·la cedida a la UPC. Pendent de desenvolupament.

Parcel·la cedida a la UPC. Pendent de desenvolupament.

Parcel·la cedida a la UPC. Pendent de desenvolupament.

Pendent de desenvolupament.

Presentació del Campus

Presentació Campus Diagonal-Besòs 2024